Návody pro každého:
                                                                Rychle startující zářivka
9 až 11W

vhodná do sklepa, na schodiště i za akvárium.
                                       

Úvodem:
Pokud máte ve vaší elektrorozvodné síti o trošku vyšší napětí, než je zdrávo, určitě vám vadí že co chvíli shoří některá z často zapínaných žárovek. Zejména na na schodištích je to nepříjemné. Nejen pro vzniklou tmu, ale vysoko úmístěné svítidlo nebývá zrovna bezpečně dostupné. Existují samozřejmě způsoby, jak žárovce v takové situaci životnost prodloužit. Pro ty, kteří místo žárovky chtějí použít úspornější světelný zdroj je určen následující návod, který vyhoví všude tam, kde je nutno rozsvítit jen na krátký okamžik, projít a zase zhasnout. Nebo na některou činnost svítit méně intenzivně než umožňují běžné zářivky. Spotřeba systému je v tomto případě minimální.

Systém:
Na rozdíl od všech typů úsporných zářivek se zde ke startu trubice nevyužívá žhavení vláken. Zářivka tak snese mnohem více startů. K zapálení výboje je použito pouze vysokého napětí za studena, stejně, jako by byla zářivka reklamní neonovou trubicí. Po zapálení výboje je dodávka proudu omezena na přijatelnou provozní úroveň. Na zajištění těchto funkcí jsou použity pouze pasivní součástky a navíc v minimálním množství. Jednoduchost je však vyvážena jejich robustností. Samozřejmě že dosažená intenzita světla není na stejné úrovni s řádně rozehřátou úspornou zářivkou a elektronickým startérem, ale na většinu aplikací postačí. V některých případech v tomto zapojení pracuje dokonce i trubice, která v úsporce už dosloužila.

Schema zapojení:

schema zapojení zářivky

Popis zapojení:
Síťové napětí 220V~ je přiváděno na primární vinutí transformátoru. (Jako transformátor byl v prototypu použit výstupní transformátor snímkového rozkladu ze staré elektronkové televize. Vyhoví však i jiný např. 220V/24V na 15 až 25W.) Protože je síťové napětí přiváděno do nízkonapěťového vinutí, došlo by okamžitě k jeho spálení. Naštěstí je zde svitkový kondenzátor, přes který projde pouze intenzivní zapínací impulz, který se přetransformuje na sekundární stranu a zapálí výboj v zářivce. Následně již reaktance kondenzátoru omezuje proud procházející do primárního vinutí. Hořící výboj v trubici tlumí případnou snahu transformátoru chovat se s kondenzátorem jako sériový rezonanční obvod. Proud zářivkou je omezen a ta trvale svítí, zatímco primárním vinutím procházejí poměrně značné proudy, avšak jalové. Po vypnutí je zbytkový náboj kondenzátoru vybit odporem. Pojistka chrání zařízení pro případ probití kondenzátoru nebo při vstupu vyšších kmitočtů (jiskřící vypínač) vytvářejících přes kondenzátor nadměrné proudy. Oba vývody každého žhavícího vlákna jsou spojeny. Nevadí, je-li vlákno spálené.

Výroba:
Na úvod připomínám, že se zde pracuje s plným síťovým napětím, tak buďte velmi opatrní. Nepodceňujte ani izolaci součástek a uzemění kovových částí jádra transformátoru a obal kondenzátoru. Kondenzátor použijte typu MP na co nejvyšší napětí, takový který je stavěný na trvalý provoz v obvodu se střídavým proudem. Přívod k zářivce veďte samostatným vedením, které není společné s žádným jiným obvodem! Součástky nemusí být ve stejné krabičce jako zářivka, ale mohou být téměř libovolně vzdáleny. Vypínač však musí být vždy v primárním obvodu, okruh mezi transformátorem a zářivkou nesmí být přerušen. Pamatujte na chlazení součástek a ochranu před dotykem. Jas zářivky je dán kapacitou kondenzátoru. Při jeho změně i při použití jiného transformátoru je nutné brát zřetel na vznik možných nežádoucích rezonancí, které se projevují tím, že pojistka v obvodu bez závad hoří. Pak je nutné kapacitu kondenzátoru pokusně změnit připojením jiného menšího paralelně. Jiné záludnosti obvod nemá a většinou pracuje na první zapojení.

Provoz:
Nikdy neprovozujte zařízení bez pojistky a připojené zářivkové trubice nebo s trubicí rozbitou. Zářivka je opotřebená tehdy, když naskočí až po několikerém zapnutí, má již značně začernalé konce, výboj je neklidný a přeskakuje po koncích elektrod nebo dokonce hoří proti postříbřené stěně trubice. V tom případě ji co nejdříve vyměňte za jinou.


zpět na "Radiotechniku"